Reklamacije i prigovori

IV.a Potrošač je, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ovlašten Društvu podnijeti Prigovor. Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača ( ''Narodne novine, br. 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti pisanim putem na adresu: Klin31, 10040 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: reklamacije@tovedo.hr. Na zaprimljeni prigovor dostavit ćemo pisani odgovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

IV.b U slučaju prigovora zbog materijalnog nedostataka proizvoda Prodavatelj Prigovore razmatra, te eventualno uvažava, sukladno specifikaciji proizvođača za proizvod koji je Kupac kupio. Svaki proizvod za koji je zaprimljen Prigovor dostavlja se u ovlašteni servis na pregled. Prodavatelj proizvode u trgovini ne mijenja prije nego li su isti pregledani putem ovlaštenog servisa. Proizvodi u trgovini Društva se ne ispituju u odnosu na osnovnu funkcionalnost niti se može detektirati kvar na licu mjesta.

IV.c Servis i rezervne dijelove za uređaje osigurava ovlašteni zastupnik za Republiku Hrvatsku za svaki pojedini proizvod. Neispravni uređaj Kupac može dostaviti neposredno u ovlašteni servis ili ga dostaviti neposredno kod Prodavatelja u poslovnicu nakon čega će isti biti proslijeđen u ovlašteni servis. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obvezno je priložiti presliku računa, jamstveni list, točan opis kvara te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu navedenog proizvoda.

IV.d Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu proizvoda. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog razdoblja. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa, odnosno od datuma naznačenog u izvorniku računa. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nepravilnim korištenjem, nestručnim rukovanjem suprotnim od navedenih u uputama od odgovarajućeg proizvoda, te mehanička oštećenja, oštećenja nastala zbog udara groma, prevelikog napona ili zbog istrošenosti uređaja. Radi izbjegavanja svakog nesporazuma, prilikom isporuke dužnost je Kupca da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u kojem slučaju će proizvod biti odmah zamijenjen.

Ukoliko se Prigovor odnosi na nedostatke proizvoda kojem je isteklo jamstvo proizvođača Prodavatelj se obvezuje Kupca obavijestiti o troškovima popravka i opisom potrebnih radova prije započinjanja rada na proizvodu.

U slučaju da se u tijeku dijagnostike svakog pojedinog proizvoda utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


IV.e Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača. Kupac odmah prilikom uručenja kupljenog proizvoda treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača.


 

To Top
(0) Proizvodi (0) (0)
Proizvodi 0
Ukupno 0,00