UVJETI KUPOVINE

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) je Tovedo d.o.o. Kupac robe je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, e-bankingom, i pošalje narudžbu Prodavatelju, ili pošalje narudžbu pa artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Putem web shopa www.tovedo.hr kupcu je omogućena kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavatelja.

Cijene su sekciji maloprodaja s PDV-om. u sekciji veleprodaja bez PDV.a

Valuta je EUR.

WEB SHOP VELEPRODAJA

Cijene:

Cijene u sekciji veleprodaja  su veleprodajne i izražene su bez  PDV.

Rabati:

Za avansno plaćanje odobravamo 3% dodatnog rabata. Količinske rabate odobravamo dogovorno, ovisno o veličini pojedinačne narudžbe i roku isporuke. Agencijski rabati dogovaraju se pojedinačno na temelju ostvarenog godišnjeg prometa.

Dogovoreni rabati prestaju važiti kod nepoštivanja rokova plaćanja

 Isporuka robe:

Temeljem pisane  narudžbe robu (bez tiska) na zalihi isporučujemo u roku 48 sati. Minimalna narudžba iznosi 150 EUR.

U dogovoru s kupcem robu šaljemo : Kurirskom  službom: GLS , HP,  o trošku kupca. Naša dostava uključuje sve narudžbe u vrijednosti od 400 EUR, na području grada Zagreba i to u vremenu između 10-16 sati po planu dostave koji određuje Tovedo d.o.o.

Valuta je EUR.

Tisak (brandiranje):

Na sve naše proizvode nudimo uslugu  apliciranja logotipa, reklamne poruke ili drugog  oblika personalizacije, koja se dodatno zaračuvava a cijena ovisi  o tehnici tiska, vrsti materijala iili  broju boja pojedinog motiva.

Prije svake narudžbe s tiskom  (personalizacijom, brandingom), Tovedo kupcu šalje na uvid Simulaciju ( mock up, artwork). Kupac je dužan provjeriti sve detalje na priloženoj grafičkoj simulaciji i ukoliko se slaže s prijedlogom odobrava ga za produkciju. Nakon što je kupac odobrio simulaciju Tovedo  ne odgovara za eventualne pogreške nastale  nakon odobrenja.

Grafička simulacija proizvoda nikada ne odražava u potpunosti izgled budućeg proizvoda i kupac toga treba biti svjestan. Njena je uloga je stvaranje vizualnog dojma koji odstupa od stvarnog konačnog izgleda proizvoda.

Reklamacije:

Reklamacije na neispravnu ili oštećenu robu uvažavamo u roku od 8 dana. Reklamacije na količinu robe ne uvažavamo nakon što je roba uredno preuzeta, stoga molimo kontrolu robe odmah pri preuzimanju.

Zbog mogućnosti nastanka škarta u procesu tiska, zadržavamo pravo odstupanja +-3% od naručene količine. Pogrešno naručenu robu ne zamjenjujemo kao ni robu s tiskom.

WEB SHOP  MALOPRODAJA

I.a TOVEDO d.o.o. kao Prodavatelj stavlja na raspolaganje ove Uvjete Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice (kako je niže definirano) u svrhu kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Posjećivanjem Internet stranice, ili pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine Prodavatelja ili, neposrednom kupnjom proizvoda u poslovnici Društva smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju, suglasni su s istima te ih prihvaćaju u cijelosti. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu. Ovi Uvjeti su sastavni dio svakog pojedinog ugovora o kupoprodaji. Za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkoj trgovini, ovisno o tome što je primjenjivo.

Upućuju se posjetitelji internet stranice na odredbe o zaštiti privatnosti te obrasce za ostvarivanje prava kupaca/potrošača koji su sadržani na Internet stranici.

I.b Osim ukoliko nije drugačije određeno, pojedini pojmovi i definicije u ovim Uvjetima poslovanja imaju niže navedeno značenje

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Internet prodaje (Online kupovina), te obuhvaća sve Kupce i Posjetitelje Internet stranice.

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koji putem sredstava elektroničke komunikacije preko Internet stranice registrira svoje osobne podatke i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju, isplati kupoprodajnu cijenu ili neposrednim dolaskom u poslovnicu Društva obavlja direktnu kupnju odabranog proizvoda.

Društvo ima značenje kao u uvodnim odredbama.

TOVEDO ima značenje kao u uvodnim odredbama.

Internet stranica znači www.tovedo.hr.

Posjetitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije (neregistrirani korisnik).

Potrošač je, u smislu ovih Uvjeta kao i Zakona o zaštiti potrošača, svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Prigovor znači pisani prigovor potrošača to jest - prigovor kojeg potrošač upućuje Društvu na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu.

Prodavatelj je društvo TOVEDO d.o.o. Zagreb 10040, Klin 31.

Sredstva daljinske komunikacije su sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijali, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, Internet i elektronička pošta.

Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija je ugovor sklopljen između Društva i treće osobe - Potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Svi gore navedeni Izrazi imaju neutralno rodno značenje. Pojmovi koji uključuju jedninu uključuju i množinu (i obrnuto).

Kod potrošačkih ugovora, u slučaju nesuglasja između definicije upotrijebljene u ovim Uvjetima i zakonske definicije pojedinog pojma, primjenjuje se ona definicija koja je povoljnija za potrošača.

Niti jedna odredba ovih Uvjeta ne može se tumačiti na način koji bi doveo do umanjenja i/ili ograničavanja prava potrošača danih primjenjivim propisima.

I.c Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019; u daljnjem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača“), Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

I.d Ovi Uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14; u daljnjem tekstu: „Zakon o elektroničkoj trgovini“), Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: „Zakon o obveznim odnosima“) i Zakonom o trgovini (NN 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013, 30/2014; u daljnjem tekstu: „Zakon o trgovini“).

Prodavatelj isključuje svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao i/ili razumio ove Uvjete. Korištenjem usluge kupnje u poslovnici Društva, Prodavatelj se obvezuje prije zaključenja kupnje informirati Kupca o ovim Uvjetima te mjestu gdje ih može pronaći, dok će na računu jasno i nedvojbeno biti naznačena lokacija Internet stranice na kojoj se nalaze ovi Uvjeti , kao i biti predan primjerak ovih Uvjeta kupcu, koji preuzimanjem robe potvrđuje njihov primitak.

 

To Top
(0) Proizvodi (0) (0)
Proizvodi 0
Ukupno 0,00